Sondag 36 Misbruik jy Sy Naam?

Vraag 99: Wat eis die derde gebod?

Antwoord: Ons mag die Naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur ‘n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat Hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word.

Vraag 100: Is dit dan so ‘n groot sonde om die Naam van God te laster deur te sweer en te vloek dat God Hom ook oor elkeen vertoorn wat hierdie sonde nie sovêr moontlik teëgaan en verbied nie?

Antwoord: Ja, seker, want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy Naam nie. Daarom het Hy ook beveel om dit met die dood te straf.

Inleiding

Net soos met die vorige gebod sal baie Christene dadelik ontken dat hierdie ’n gebod is wat hulle oortree. As ’n jong predikant was dit baie keer vir my die probleem met die lees van die wet voor die preek. Soveel mense sit en merk af, net soos die Ryk jongman, dat hulle nie skuldig is aan een van die gebooie nie. Daarom is prediking vir my so belangrik, want dit breek die letter van die wet oop, sodat ons elkeen kan verstaan hoe skuldig ons werklik voor die wet staan. Net soos met afbeeldings, is die laster van God se naam soveel meer as net die letterlike misbruik van Sy Naam. Die verkeerde LEEF daarvan is nog belangriker. Die Wet is ons tugmeester na Christus, as jy dus nie verstaan wat elke gebod beteken nie, staan jy die gevaar om soos die Ryk jongman, onder die illusie te leef dat jy regverdig is en daarom vir Christus mis.

Wat beteken dit om die Here se Naam ydellik te gebruik?

  1. As ’n vloek

Elke gelowige sal hier dadelik kan dink aan mense of plekke waar die Here se Naam ydellik gebruik word. Die meeste dink aan mense wat die Here se naam gebruik as ’n vloek. Sekerlik sal geen persoon wat ’n gelowige is die naam van die Here op so ’n manier gebruik nie. Tog word ons in die wêreld waarin ons leef,  op ’n daaglikse basis,  deur die media gekondisioneer. Die hoeveelheid flieks, en hierby kan ons sogenaamde kinderflieks insluit, waar die naam van God, Here, Jesus en Jesus Christus nie as uitroepe en vloeke gebruik word nie, kan mens op jou een hand tel. Hier wil ek tog ’n opmerking maak voor ek voortgaan. Is dit nie interessant dat mense wat nie in God of Jesus Christus glo nie, Sy naam as ’n “kragwoord” gebruik nie? Niemand gebruik Allah, Mohammed,  Boeddha of enige ander afgode se name as ’n kragwoord nie. Hoekom sou ’n gelowige wat glo dat daar geen groter naam is as Sy naam nie, toelaat dat iemand dit, nie net voor hom/haar gebruik nie, maar ook in sy eie huis, terwyl sy kinders of kleinkinders toekyk? Gewoonlik probeer ons dan die lastering regverdig, met: “Die persoon wat sê, praat nie noodwendig van ons God nie, maar van enige god, “ of “Dit is ’n goeie storie, met goeie waardes. Dis net daardie een karakter wat vloek.” Die vraag is egter: “As jy nie eers vir God kan opstaan in die privaatheid van jou huis nie, hoe gaan jy dit in die wêreld doen, waar mense jou kan sien en beledig en verkleineer as gevolg van jou geloof – daar langs die braaivleisvuur, waar die vuil grappies vertel word?” Oefen in die privaatheid van jou huis om gedissiplineerd te wees in jou gehoorsaamheid aan die Derde Gebod en jy sal sterk genoeg wees om dit in die openbaar te leef. Daar  behoort ’n woede in ons te wees eerder as om ’n rede te vind om dit te regverdig.

Hoekom is daar nie ’n vrees en woede in ons dat Sy naam misbruik word eerder as Sy kinders wat nonchalant toekyk nie? Miskien het ons vergeet wat die straf was vir iemand wat Sy naam misbruik het. Levitikus 24:15-16 En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê: As iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra. En wie die Naam van die HERE laster, moet sekerlik gedood word; die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. Die vreemdeling net soos die kind van die land as hy die NAAM laster, moet hy gedood word.

  1. As ’n valse eed

As Christene misbruik ons ook die Here se naam ydellik as ons ’n valse eed maak. In Jesus se tyd was daar al baie maniere om ’n valse eed te sweer en jouself onskuldig te verklaar oor die plek waarby jy geweer het. Party het by die Hemel gesweer of die aarde of Jerusalem. Jesus vertel aan sy volgelinge dat die plek geen verskil maak aan die EEN voor wie jy dit doen dit nie. Nee as kinders van die Here moet ons ja, ja wees en ons nee, nee. Mattheus 5:37  Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose. Kinders verteenwoordig hul ouers in wat hulle sê. Hoeveel te meer verteenwoordig ek Christus indien ek myself ’n Christen noem? As kind van die Here verteenwoordig ek met my lewe die lewende God. Ek dra Sy naam en dus is my lewe ’n getuienis van My Vader.

‘n Valse eed is ook om te lieg. Elke woord wat uit my mond kom, moet God op ja kan sê. Ek moet baie versigtig wees om enige iets te sê wat ek weet nie 100% akkuraat is nie. Baie sal miskien vra wat as iemand my iets vra en ek weet dat as ek die waarheid sou sê ek dalk die persoon sou seermaak. Ek kan onthou dat as ’n jongman ek eenmaal ’n Sondagskool les bygewoon het, waar die predikant vir die klas geleer het, dat as jy moet kies tussen om die waarheid te praat of om iemand dalk seer te maak, moet jy kies vir die liefde. Ek glo dit is juis die rede hoekom kerke in die toestand is waarin hulle is. As ons meer bekommerd is oor die liefde as die waarheid sal sonde en die hel baie vinnig uit die kerk verdwyn. Paulus is in Galasiërs baie reguit met die gemeente. Hy begin die brief om hulle te vertel dat hy nie probeer om mense te behaag nie. Sy boodskap is nie volgens wat die mens wil hoor nie, maar is God se opdrag en God se boodskap aan die gemeente. In Hoofstuk vier vra hy hulle “Het ek dan julle vyand geword deur julle die waarheid te vertel?” Galasiërs 4:16. Anders gestel: behoort hulle nie sy liefde te ervaar het juis omdat hy bereid was om aan hulle die waarheid te vertel nie? Miskien sal jy ja en amen daarop sê, maar wat as jou vriendin jou eerlike opinie oor haar rok of uitrusting wil hê en jou opinie gaan haar seermaak.  Wat dan? Hierdie voorbeeld kan ons van toepassing maak op alle situasies waarin ons mag beland waar my antwoord die potensiaal het om iemand seer te maak. Kan ons weer Paulus se aanhaling in Galasiërs gebruik en vra of my waarheid nie ’n groter demonstrasie van my liefde is nie? Wat is groter liefde as iemand wat weet dit wat hy/sy vir jou gaan sê jou dalk gaan seermaak, maar tog in deernis en sensitiwiteit die waarheid praat. Vriende is individue wat jy rondom jou versamel wat jy kan vertrou om altyd die waarheid vir jou te vertel. Iemand wat voor jou in die waarheid leef kan jy agter jou ook vertrou. Dit is die eienskap van ’n gelowige wat die Naam bo alle name dra.

Word jy gekenmerk as ’n man of vrou van die waarheid? Die belydenis skrif gaan vêrder om ons ook op te roep om in waarheid Sy naam te bely. Ek moet aan ander openbaar presies wat Hy in Sy woord openbaar het. Mattheus 10:32  Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Ek moet die volheid van Sy Woord verkondig en nie sekere dele aanpas of nie verkondig,  omdat ek bang is dat mense dalk aanstoot sal neem as hulle die hele volheid van die Woord hoor nie. Is daar gedeeltes wat in die Woord staan waaroor jy skaam is? Dele waarvan jy nie hou nie en liewers nie oor wil praat nie?  As ek Hom nie in Sy volheid openbaar maak aan ’n goddelose wêreld nie, sal ek besig wees met ’n halwe waarheid en dus Sy naam misbruik. ‘n Valse eed is dus ook ’n halwe waarheid.  Dink jy dat God skaam is oor gedeeltes in Sy Woord? Dink jy dat daar gedeeltes is wat God nie wou hê daar moes staan nie? Nee, die Woord leer ons “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. 2Tomteus 3:16-17. God is nie skaam oor die hel wat Hy geskep het nie. Het Jesus nie meer oor die hel as enige iemand anders gepraat nie? Hy is nie skaam oor volke wat hy uitgewis het met mans en vroue en kinders nie. Hy is nie skaam oor Sy uitsprake dat daar sondes is wat ’n gruwel in sy oë is en dat Hy sondaars haat nie. Psalm 5:5-6  Want U is nie ‘n God wat behae het in goddeloosheid nie; die kwaaddoener sal by U nie vertoef nie. Die onsinnige sal voor u oë nie standhou nie; U haat al die werkers van ongeregtigheid.

Slot

Alles wat ons as gelowiges doen, is in Sy Naam, omdat ons Sy naam dra. Ons is Sy kinders en daarom moet ons weet dat alles wat ons sê en doen ons in Sy naam doen. Kolossense 3:17  En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom. Hoe hartseer is dit nie dat daar gesê word dat a.g.v. ons lewens die Here gelaster word nie. Romeine 2:24  Want, soos geskrywe is, die Naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Laat ons dan vandag weer besef dat ons die beelddraers van Christus in hierdie donker wêreld is. Hierdie Naam is kosbaar. Hierdie Naam is kragtig. In hierdie Naam is die aarde geskape en sal dit weer tot ’n einde kom. In hierdie Naam is ek en jy gered. Daarom volgens Psalm 29 Gee aan die HERE die eer van sy Naam; aanbid die HERE in heilige sieraad!