Vraag 91 Vir wie doen jy dit?

Wat is goeie werke?

Antwoord: Slegs die wat uit ‘n ware geloof, volgens die Wet van God, tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons goeddunke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie.

Inleiding

Teen hierdie tyd besef ons dat ons nie deur werke ons redding kan verdien nie, maar dat goeie werke ’n uitvloeisel van geloof in Jesus Christus is. Dit is die uitvloeisel van die Heilige Gees se werking en heiligmaking in ons lewens. Dit is ’n uitvloeisel van ’n lewe wat volg in die spore van Jesus. Hierdie spore het egter gelei na ’n kruis en dit sal dieselfde wees vir jou.

Werke uit ’n ware geloof

Die grootste bekommernis wat ek het aangaande gelowiges se denke aangaande goeie werke is dat meeste die idee het dat die wêreld of ander gelowiges die beoordelaars van goeie werke is.  Indien dit dus iemand anders help of laat goed voel, tel dit vir die wêreld as goeie werke. Een van die belangrikste gedeeltes in die Bybel rakende werke is sekerlik Matt. 25:35 “Want Ek het honger gehad en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling en julle het my herberg gegee…..” So sal baie mense dan hierdie dinge lys as dinge wat hulle teenoor ander gedoen het en daarom tel dit as goeie werke. Dit is egter net humanisme. God lys hierdie werke as goeie werke wat gedoen is teenoor Hom. Word God verheerlik of jy? Sodra ons uit ware geloof dinge doen, veral teenoor medegelowiges, tel dit as “goeie werke”, want God word verheerlik. Dit is God en Hy alleen wat eendag sal oordeel. Prediker 12:14  Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg.  Wat is dus die motivering vir wat ek doen, selfverheerliking of eer aan God?

Motiewe

Elkeen van ons wil geliefd wees. As Christen wil ek ook graag dinge doen wat ander help. Ek wil ’n lig wees. Ek wil help. Ek wil goed wees. Dikwels vang ons onsself egter op die verhoog, applous afwagtend. Is dit dan verkeerd om te hoop mense sien my as ’n goeie mens? Die antwoord is sekerlik nie eenvoudig nie, want in ons sondige natuur is daar vir elke suiwer motief, gegrond in ware geloof, ‘n selfsugtige motief, gedrewe deur selfsug.  Die probleem is dat as ek na mense gaan kyk in ’n afwagting dat hulle goedkeuring vir my lewenswyse gee, ek dikwels die teenoorgestelde terugvoering sal kry as wat God oor my werk sal gee. Jesaja skrywe aan die volk en spreek God se oordeel oor hulle uit vir die wat goed en sleg omdraai. Jesaja 5:20  Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter.

Kom ons begin hierdie gesprek deur te kyk wat die Bybel skryf aangaande mense wat goeie dade in God se oë doen en hoe hulle deur die wêreld hanteer sal word. Petrus skryf dat dit genade is as ons ly omdat ons goed doen. 1Petrus 2:20  Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly—dit is genade by God. Hy gaan dan vêrder om ons lyding in hierdie wêreld te vergelyk met Christus se lyding wat net so onregverdig was. Ons moet dus weet dat hoe meer ons soos Christus lyk in ons lewe, hoe meer sal ons behandel word soos wat Hy behandel was. So baie gelowiges het die idee dat hulle meer en meer geliefd sal wees by die wêreld hoe meer hulle soos Jesus leef en optree. Hierdie denke is in teenstelling met wat Christus ons geleer het. Johannes 15:18-19  As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Dit moet dus nie vir ons ’n verrassing wees as ons ten spyte van die goeie dade wat ons in gehoorsaamheid vir God doen, ons meer en meer deur die wêreld gehaat word nie. In Jesus se eerste prediking in die bergpredikasie het hy al vir sy volgelinge hierdie boodskap baie duidelik gemaak. Lukas 6:22  Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig en jul naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die Seun van die mens. My beloning gaan ek nie aan hierdie kant van die ewigheid ontvang nie en enige gelowige wat hierdie afwagting het, sal gereeld teleurgesteld wees. As jy werk op die wêreld verhoog, in afwagting vir hul applous, sal jy later jou lewe wil inpas sodat die wêreld jou sal prys.

Gehoorsaamheid

Hoe lyk goeie dade dus volgens die Een wat ons dade sal beoordeel en vir Wie alleen ons gelukkig wil maak? Die Heidelbergse belydenis begin met die gedagte dat goeie dade uit ’n ware geloof gedoen moet word. Hier moet ons kyk na Romeine 14:23 hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. In hierdie gedeelte is Paulus besig om gelowiges aan te spreek oor dinge wat nie opsig self verkeerd is om te doen nie, maar wat ek as ek dit doen dalk my broer of suster in Christus kan laat struikel. Die voorbeelde wat hy gebruik is die eet van vleis en die drink van wyn. Hierdie twee dinge is deur God vir ons gegee en is dus nie opsig self verkeerd nie. Tog as ek dit gebruik en daar is twyfel in my hart of ek dit reg is, al is daar niks mee verkeerd nie, sal dit nog steeds ’n sonde wees. My dade moet altyd gedoen word met ’n skoon gewete. Hierdie persone in Romeine het juis getwyfel omdat hulle nog nie tot ’n volle verstaan van die Skrif gekom het nie. Dit bring ons dan by ons volgende punt van wat ’n goeie daad is.

Dit moet wees in ooreenstemming met God se Woord. Lev 18:4  My verordeninge moet julle doen en my insettinge hou om daarin te wandel. Ek is die HERE julle God. Ek wil in alles sekerheid hê, vanuit God se Woord, dat wat ek ook al doen, ek dit doen omdat God se Woord dit van my vra. Hoe baie keer in die Skrif het mense goed gedoen wat hulle geweet het in stryd is met God se opdrag. Dan, om hulleself te regverdig, het hulle offers gebring, sodat God hulle dade sou aanvaar. Saul is ’n voorbeeld hiervan. God gee vir Saul ’n opdrag om Agag en al sy mense en diere uit te delg. Saul doen dit nie en regverdig homself teenoor Samuel  dat die rede hoekom hy dit nie gedoen het nie was dat hy die beste diere laat oorbly het, sodat hy dit vir die Here as offer kon bring. Luister wat Samuel die profeet vir Saul antwoord: …die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. 1Samuel 15:22.  God soek jou gehoorsaamheid aan Hom. Hy wil hê dat Sy kinders net aan Hom en aan Hom alleen gehoorsaam sal wees. Moenie probeer om dade wat in stryd is met God se Woord te probeer regverdig nie. Ons hoor gereeld mense sê, “Maar ek het dit regtig nie met ’n slegte hart gedoen nie”, of “My idee was opreg.” Jy kan opreg wees, maar opreg verkeerd. God wil nie hê dat jy jou emosie of sondige verstand moet gebruik in die beoordeling van wat reg of verkeerd is nie, maar dat jy jou denke in lyn sal bring met sy denke. Romeine 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Valse tradisie

Die laaste punt is dat dit nie gaan oor enige oorgelewerde praktyke wat ons goeie dade bepaal nie. So baie gelowiges en kerke se aanbidding en eredienste word meer bepaal deur wat hulle voorouers gesê en gedink het as wat dit bepaal word deur wat  God daarvan dink. Dit was een van die grootste probleme van die Israeliete. Hulle het deur ’n klomp seremonies gegaan wat hulle van hulle voorouers ontvang het, sonder ’n verstaan van hoekom hulle dit doen. Dit het geword: “Die kultuur of samelewing vereis dit” in plaas van: “Ek doen dit om God gelukkig te maak.” Jesaja 29:13  En die Here het gesê: Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en My eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My hou, sodat hulle vrees vir My ‘n aangeleerde mensegebod is. Weet jy hoekom jy doen wat jy doen? Wie wil jy gelukkig maak? Doen jy dit omdat jy lief is vir die Here? Is jou hart daarin of is dit bloot ’n ritueel? Mattheus 15:7-9  Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het: Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

 Slot

God soek ’n persoon wie se dade gepaard gaan met ’n liefde vir Hom. Jou hart is vol liefde en dit vloei uit in alles wat jy doen. Daarom is dit nie belangrik wat mense van jou sê of dink nie. Dit gaan nie oor die staande ovasie of die encore van mense nie. So nou en dan sal jy dit ervaar, sê dankie en dank die Here daarvoor, maar onthou egter dat mense nie jou gehoor is nie. Dit gaan oor God! Jy doen wat jy doen vir die Here – en dan kan self dit kleinste taak ’n loflied word.

Ek is meer lief vir U as vir enige iets anders in hierdie wêreld. U alleen is my geluk en vreugde.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s