Vraag 64: ‘n Appelboom met perskes?

Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie?

Antwoord: Nee, want dit is onmoontlik dat ‘n mens wat deur ‘n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie.

Inleiding

In die vorige inskrywing het ons dit duidelik gemaak dat dit nie jou goeie dade is wat jou regverdig nie, maar Christus. Niks wat jy doen, is goed genoeg nie. Dit voldoen eenvoudig nie aan God se standaard van absolute heiligheid nie. Soos rebelse tieners het ons dan die vraag gevra, net soos Paulus voorspel in Romeine “Hoe kan Hy ons dan veroordeel as ons uit nature nie goed genoeg is nie?”  Ons leer uit God se Woord  dat Christus die antwoord is en HY alleen. Nou volg die volgende uittartende vraag: “So dan is alles mos reeds vir my gedoen en kan ek nou leef soos ek wil!?” Om hierdie rede is baie bang om “Redding deur geloof alleen” te verkondig, want dit kan mense onverskillig en roekeloos maak of so dink hulle. Die boodskap is egter duidelik in Jakobus: alhoewel dit nie jou dade is wat jou red nie, sal jou redding sigbaar wees in jou dade. Indien nie, is jou redding nie seker nie en is jy dalk besig met die spreekwoordelike “uitvee van jou huis”

Kom ons maak huis skoon

Doen beter dade. Ruk jouself reg. Tien stappe tot beter jy. Kan iemand regtig verander deur net ’n regmerkie te maak by ‘n positiewe “to-do”-lysie? Hoe baie mense stap by rehabilitasie inrigtings uit met ’n toewyding en ingesteldheid om dinge te verander net om weer ’n paar dae, of paar maande later terug te stap as ’n volslae mislukking. Baie los een verslawingsmiddel vir die volgende pil, wat net meer aanvaarbaar is vir die samelewing, maar waarvan hulle nogsteeds afhanklik is. Jakobus spreek gelowiges in hoofstuk 3 aan  wat bely dat hy/sy gered is maar nie so lewe nie. Jakobus 3:11-12  ‘n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie?  ‘n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of ‘n wingerdstok vye nie? So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Die argument is duidelik:  as jy ’n gelowige is, hoe kan jy leef soos ’n ongelowige? Sommige mense probeer dus verander, maar kan nie, omdat wie hulle is nie verander het nie. In wese is hulle nog dieselfde en sal dus dieselfde “water” voortbring. As jy ’n brak fontein is, sal jy aanhou brak water lewer. As jy ’n wingerdstok is, kan jy probeer soveel as wat jy wil jy sal nooit vye lewer nie. Ons weet almal dat ons kan huis skoonmaak soos ons wil, môre is dit weer vuil. Wat moet ons dan doen? Word ons nie opgeroep om te verander nie? Ja, verseker. Maar weereens is dit God wat jou in wese kom verander en vanuit daardie verandering kom die “soetwater” en die “goeie vrugte” en deur die inwoning van die Heilige Gees word die huis skoongemaak.  Die advies vir die man en vrou wat huweliksprobleme het, is dus nie eerstens “Hier is ’n klomp dinge wat jy anders in jou huwelik kan doen nie”, maar “Julle het nodig om God te vra om heerskappy te neem van julle lewens. Die Heilige Gees moet julle wederbaar.” Dit is dieselfde vir elke gelowige wat Godvrugtig wil lewe.

Ware bekering

Dit bring ons by die hele vraag of mense nie onverskillig gaan raak met die evangelie as ons hulle vertel dat hulle geregtigheid nie van hulle afhang nie, maar van Christus se lewe van geregtigheid wat op hulle oorgedra is. Die vraag sal maklik dan gevra word of mense nie dan maar sal volhard in hulle sonde en lewe net soos hulle wil nie.

Jesus roep sy volgelinge op om mense se lewens te beoordeel op grond van wat hul dade. Baie vandag haal die vers in Mattheus 7:1 aan en sê dat ons nie ander mag oordeel nie. Mattheus 7:1  Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Tog is dit nie waaroor hierdie vers gaan nie. Jesus is besig om die Fariseërs aan te spreek omdat hulle mense geoordeel het en tog self nie gelewe het soos God van hulle gevra het nie. Dit waaroor hulle ander oordeel is juis hoe hulle self lewe. Daarom kom Hy ’n paar verse later en roep sy volgelinge op om mooi te kyk na wie hulle luister. Hy vertel hulle dat valse profete altyd in skaapsklere kom maar van binne is hulle roofsugtige wolwe. Mattheus 7:15  Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.

Dus roep Jesus sy volgelinge op om te oordeel of mense wolwe in skaapsklere of skape is. Dit gaan saam met die gedeelte waar Paulus die mense oproep om oor die mense binne die kerk te oordeel en nie oor die wêreld nie. Die gevaar is nooit van buite die kerk nie, hulle lewens is duidelik, maar van binne die kerk. Jesus vertel sy volgelinge dat die manier hoe jy onderskei of iemand n wolf is of ’n skaap is, is om sy dade dop te hou. Mattheus 7:17  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. ’n Goeie boom sal goeie vrugte dra. As God jou lewe transformeer van ’n doringstruik na ’n vrugteboom sal dit vir almal sigbaar word. Daar is nie ’n manier dat iemand wat die evangelie verstaan en vernuwe is, nie in dankbaarheid sal vrug dra nie.

Ware bekering verander ons sodat dit nie meer is dat ons die sondige dinge wat ons graag wil doen, nie meer doen nie, maar dat ons die sondige dinge nie meer wil doen nie, maar die dinge wat God gelukkig maak. Hy verander my wil en gee my die krag om te lewe soos Hy wil. Sy wil raak nou my wil. As dit heeltyd net ’n geveg bly om op te hou met die verkeerde dinge wat ek met alle mag en krag begeer, gaan ek op een of ander stadium moeg word en uitsak. As dit egter is dat ek nou ander dinge begeer as voorheen en dat ek bonatuurlike krag ontvang om dit te doen dan sal ek kan volhou tot die einde. En dit met vreugde en dankbaarheid!

Goeie mense vs Nuwe mense

Miskien is dit tog nodig om goeie vrugte te verduidelik. Ons praat nie van iemand wat ’n ou tannie oor die straat help of miljoene weggee vir liefdadigheid nie. As dit goeie vrugte is, sou menigte Fariseër kon bely dat hy vrugte dra, want glo my hulle het baie sulke dade gedoen en natuurlik die basuin hard geblaas sodat almal hulle dade kon sien. Om vrug te dra is om te lewe soos wat die Woord van ons vra. Om gehoorsaam te wees aan God se gebooie. Johannes_15:10  As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. In Johannes 15 is Jesus besig om sy volgelinge te leer dat Hy die wingerdstok en ons as gelowiges die lote is. Dus is hierdie vers in die konteks van vrug dra. Jesus vertel hulle dat as hulle in Hom bly sal hulle vrug dra en dat niemand vrug kan dra sonder Hom nie.

Die vraag is dus: “Vrou, hoe behandel jy jou man?” en “Man,  hoe behandel jy jou vrou?” Dieselfde geld vir kinders teenoor ouers en ouers teenoor kinders. Het ek iemand wat my broer en suster in Christus is lief, maak nie saak wat hulle kleur of taal is nie? Watter woorde stroom uit my mond? Gebruik ek vuil taal, is my grappe vuil? Maak dit wat God kwaad maak my ook kwaad? Haat ek sonde soos Hy dit haat? ’n Man of vrou van God is ‘n individu wat Goddelike vrug in hul lewe dra en die rede daarvoor is dat hul nuut gemaak is en nie anders kan nie. ’n Appelboom kan nie anders as om appels te lewer nie. Dit kan alleenlik gebeur omdat God dit hiervoor gemaak het. Daarom sê Efesiërs dat niemand kan roem as hy/sy goeie dade doen nie. Efesiërs 2:8-9  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Hierna volg vers 10 wat ons vertel hoekom ons nie kan roem nie. Efesiërs 2:10  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Die sin begin met “want”, dus gaan die rede volg waarom ons nie kan roem nie. Die rede is dat ons hiervoor gemaak is deur God. Ons is nuut geskape in Christus sodat ons goeie werke kan doen. In Christus het ’n ou doringbos wat besig was om uit te brand  ’n vyeboom geword wat nou vye voortbring.

Slot

Dankbaarheid vloei nou uit elke ware kind van God se lewe soos  “soet” water en elke persoon wat met jou in aanraking kom, sal duidelik agterkom dat jy verander het. Of jy nou uit die mees sondige leefwyse kom of ’n sogenaamde “goeie” lewe gelei het. Die transformasie sal duidelik wees en die rede is Christus, die bron van ons Lewe. Mense wat dink hulle kan nou lewe soos hulle wil omdat Christus hul regverdig, verstaan nie wat Christus kom doen het nie en is steeds dood in hul sonde. Iemand wat deur genade gered is, sal Goddelike vrugte voortbring wat by die bekering pas.

Mag dit waar wees van jou lewe.