Sondag 24 Al my goeie dade!

Vraag 62: Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of ‘n deel daarvan wees nie?

Antwoord: Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem en omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is.

Vraag 63: Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon?

Antwoord: Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee.

Inleiding

Hierdie vraag bring ons na die hart van elke mens: “Here, ek is darem nie so sleg nie. Wat van al die goeie goed wat ek doen? Tel dit dan vir niks nie?” Hoeveel keer het jy al na ander gekyk en in jou hart gedink – ek is darem bly ek het al oorwinning oor hierdie of daardie sonde, ’n sonde waarmee die betrokke persoon duidelik nog sukkel, behaal. Ons vergelyk, ons kompeteer en ons wil vir ons inspanning beloon word. Die verskil tussen Christenskap en elke ander geloof is egter juis dit – jy word nie vir jou goeie dade beloon op die manier wat jy verwag nie. Jy word wel beloon, maar uit genade. Laat ek verduidelik.

Oppas, dat jy nie val nie

Hoe baie keer het ek al die ervaring gehad dat ek regtig besig is om geestelik te groei en vir God gelukkig te maak deur my lewe, net om die volgende oomblik plat op my gesig te val in ongehoorsaamheid. Die woord sê in  1Korintiers 10:12  Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Petrus het dit ervaar. Jesus vra sy volgelinge wie die mense sê Hy is. Hulle vertel Hom dat sommige sê dat Hy Elia is of een van die profete. Dan vra Hy hulle ”Wie sê julle is ek?” Petrus gee dadelik die antwoord “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” Mattheus 16:16. Jesus antwoord vir Simon Petrus dat dit nie vlees en bloed is wat dit aan Hom geopenbaar het nie, maar Sy Vader in die Hemel. Kan jy dink wat deur Petrus se gedagtes moes gegaan het? Hoe wonderlik moes dit wees om te weet dat jy ’n Goddelike antwoord gegee het. Jy het gedoen wat God van jou gevra het. “Ek was gehoorsaam, ek het dit reg gedoen, ek het Hom geëer” Tog was dit van korte duur. Die volgende oomblik openbaar Jesus aan hulle dat Hy gaan ly en na drie dae gaan opstaan soos dit oor Hom voorspel is in die Skrif. Petrus neem Jesus eenkant en wys Hom tereg oor dit wat Hy gesê het en sê “mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie!Mattheus 16:22. Dadelik word hy deur Jesus tereggewys: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Mattheus 16:23. In ’n paar sekondes van hero tot zero. Net as jy dink nou het ek dit reg is ek nader aan my val as ooit te vore.

My beste dade is soos vuil klere

Wat as my geregtigheid van my afgehang het, wat as dit vir iets moes tel. Jesaja stel dit so: En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed. Jesaja 64:4. My beste dade is vuil. Hoe kan dit wees? Dink jy ooit aan jou beste wat jy gee as iets wat nie naby God se standaard kom nie? Dit is goed om partykeer terug te staan van iets wat ek gedoen of gesê het en dit te toets aan God se standaard. As ek byvoorbeeld iemand vermaan het, het ek dit gedoen uit liefde? Het ek gedink ek is beter as hy/sy? Was my motiewe suiwer? Toe ek daardie persoon gehelp het, het ek dit vir die Here gedoen of het ek gesorg dat ander sien wat ek doen? Jesus spreek sy volgelinge aan juis hieroor as hulle vermaan dat as hulle hul liefdadigheid doen sodat mense hulle raaksien hulle hul loon by die Vader verloor. Hoe graag wil ons nie hê ander moet sien wat ek doen nie? Mense moet weet hoe wonderlik en oulik ek is. My vlees is net deur en deur korrup. Die ergste is as jy dit nie eers self kan raaksien en kan erken dat jy deur en deur geneig is tot die slegte nie.

Kan jy sien hoekom dit gevaarlik is om enigsins jou vertroue te bou op jou eiegeregtigheid. In Galasiërs skrywe Paulus aan ’n gemeente wat wou vashou aan hulle eiegeregtigheid. Hulle wou terugkeer na besnydenis en hulle eie volksidentiteit en wat hulle bereik het. Paulus waarsku hulle dat “… almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.Galasiërs 3:10. Die slaagsyfer is nie 99.99% nie, maar 100%. Of jy doen alles volgens die wet en onderhou elke jota en titel of jy druip dit en staan onder die vloek. Jakobus sou dit so stel: Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Jakobus 2:10.

Nou vir wat doen ek dan goeie dinge as dit nooit goed genoeg is nie!

Hierdie vraag klink soos ’n tiener wat ’n  tantrum gooi. “Vir wat probeer ek nog – niks is goed genoeg nie!” Dit is egter nie waaroor dit gaan nie, maar wel of jy wil hê God moet jou oordeel op jou eiegeregtigheid of wil jy hê dat Jesus se lewe van geregtigheid op jou oorgedra word? Vraag 63 gaan dan verder en vra: “Beteken my goeie werke dan niks nie?” Of miskien is jou vraag: “Roep God ons dan nie op tot goeie werke nie? Sê Efesiërs nie dat ons gemaak is deur Jesus Christus tot goeie werke wat God voorberei het nie ” Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2:10 en dat ons volgens ons werke beoordeel sal word en ’n beloning sal ontvang vir hoe ons geleef het nie? Natuurlik is dit wat die Skrif ons op ’n hele aantal plekke leer en Jesus vertel self ook in Sy gelykenisse van die wat ’n beloning sal ontvang aangaande wat hulle gedoen het en hoe die belonings van mekaar sal verskil. (Lukas 19:11-27)

Goeie werke is ’n gevolg van God se werk in ons

Kom ons kyk na albei hierdie spesifieke gedeeltes in Efesiërs sowel as in Lukas. In Efesiërs word ons geleer dat die goeie werke sy oorsprong het in ons nuut geskapenheid in Christus en dat God ons hiervoor voorberei. Dus is die oorsprong van ons goeie werke alles afhanklik van die werking van God in ons lewens. Dit is ook presies wat die gelykenis van Jesus illustreer as die eienaar vir hulle voor die tyd verskillende hoeveelhede gee waarmee hulle moes gaan werk. As ek dus nie dit wat God vir my gee gebruik nie is dit my skuld en as ek dit gebruik is dit omdat Hy dit vir my gegee het. Jakobus 1:17  Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Daarom het ek nooit ’n rede tot roem nie, want dit wat ek het, het ek ontvang en dit is alles uit genade. Dit word vir my mooi geïllustreer in Openbaring waar die vier en twintig ouderlinge met hulle krone voor die troon staan. Krone is in die Grieks die woord “stefanos” στεφάνος wat oorwinningskrone is. Hulle het elkeen ’n kroon ontvang. Dan val die ouderlinge voor die troon van God neer en plaas hulle krone voor Hom sê: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Openbaring 4:11. Net Hy kry die eer. Hy alleen is waardig.

Slot

Word ons beloon vir goeie dade – ja ons word, maar nie op ’n wêreldse manier nie. Ons word beloon om in God se teenwoordigheid alle eer vir die goeie wat ons kon doen aan Hom te gee. Ons word beloon deur eendag voor Sy troon neer te val en ons krone voor Hom neer te sit en te bely dat “…uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Romeine 11:36