Vraag 58: Hoe gaan dit in die Hemel wees?

Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe?

Antwoord: Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit – ‘n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie – om God daarin ewig te prys.

Inleiding

Uit die vorige blog inskrywing het dit reeds duidelik geword dat die gelowige nie sterf nie. Vir ons het die ewigheid dus alreeds begin, al is die “omgewing” van die ewigheid nog aards en die hemelse nog dit waarna ons verlang. Daar is dus ’n bewustheid van ‘n “alreeds” en ’n “nog nie”. As gelowiges begin ons die ewige vreugde van ’n wandel saam met God alreeds hier ervaar, al is dit te midde van ’n wêreld wat nog onder die heerskappy van die owerste van die wêreld is. Elke gelowige weet – hierdie is nie ons tuiste nie

Ewige vreugde

Elke gelowige se ervaar van die Ewige Lewe begin by wedergeboorte. Alhoewel dit nog op aarde is, begin ons weer wandel saam met God, ‘n wandel wat vernietig is deur die sonde van Adam en weer herstel is deur die tweede Adam, Jesus. Watter vreugde behoort daar nie in die gelowige se lewe te wees nie? In die Ou Testament word die volk opgeroep om vreugde te hê, want God is in hulle midde is. Jesaja 12:6  Juig en jubel, o inwoners van Sion! Want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Selfs in toetse en moeilike tye word ons opgeroep om vreugde te hê. Jakobus 1:2  Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. ’n Goeie vertaling vir “versoeking” in die konteks van hierdie gedeelte is “toetse”. Jy mag vra: “Waarom vreugde?”. Dawid stel dit so mooi in die drie-en-twintigste Psalm as hy sê “Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.” Die stok en die staf in die herders se hand mag lyk soos seer en pyn, maar die herder gebruik dit om my naby hom te hou en my nader te trek en weg te trek van gevaar. Die stok en staf is ook om die gevare van jakkalse en wolwe en alles wat my wil verskeur, weg te hou.  Daarom is Sy stok en staf vreugde! Daarom kan Paulus ook, terwyl hy self in die tronk is in Filippense, aan die gemeente skrywe om hulle altyd te verbly. Hoe is dit moontlik mag jy vra? Dit is alleen moontlik as Hy jou eerste begeerte is. Dan kan jy soos Sadrag Mesag en Abednego in die vuur wees en omdat Hy saam met jou is, is die vuur die plek van vreugde want ek wandel met Hom.

 

Ewige hel

Op aarde is daar dinge wat aan ons vreugde verskaf en ander wat ons hartseer of seer maak. Baie gelowiges het die idee dat die Ewige Lewe ’n voortsetting gaan wees van alles op aarde wat aan ons vreugde verskaf sonder enige van die dinge wat ons hartseer maak. So familie -sonder afskeid, lekker eet – sonder vet word,  gholf – sonder om te betaal. Hulle dink aan ’n Hemel wat beroof is van die belangrikste Een. Die Bybel praat van die Hemel en die ewigheid as ’n plek met God op die voorgrond. Hy is alles. Die engele prys Hom, want dit is waarvoor hulle eerstens gemaak is. Ons as gelowiges sal meedoen aan hierdie lofprysing van die Lewende God, want ons is ook, ten eerste, hiervoor gemaak. Enige gedagte aan die ewigheid sonder die Ewige is nie Hemel nie, maar hel. Dit is waarom so baie gelowiges se lewens gekenmerk word deur ’n gebrek aan vreugde. Ander dinge is jou god. Ander dinge is jou vreugde. Daarom die oomblik as daar aan jou god gevat word, word daar aan jou vreugde gevat. Om hierdie rede frons baie as jy praat van die ewigheid wat nou alreeds begin. Hulle hoogste prioriteit is nie Christus nie. Luister wat Petrus sê …vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry. 1Petrus 1:8-9.

 

Die volledige

Tog is hierdie lewe nie die volledige nie. Daar is ’n vooruitsig, ‘n hoop na Eendag. Die dag wanneer my vlees ook nuut gemaak sal word en my hele wese, siel en vlees, dit sal soek en dit sal wil ervaar wat my gees, wat alreeds nuut gemaak is, alreeds soek en ervaar. Die dag waarvan die profete alreeds geprofeteer Die daaglikse doodmaak van die vlees sal dan verby wees. ’n Volkome saligheid.

 

Niemand kan ten volle verstaan hoe die ewige lewe met ’n herskepte hemel en aarde sal wees nie. Hoe dit sal wees om Hom te sien van aangesig tot aangesig? 1Jn_3:2  Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.  Hoe sal dit wees om ’n nuwe liggaam soos Christus s’n na sy opstanding te hê? Wat sal die hierdie liggaam kan ervaar, sien, hoor, voel en proe? Hoe sal dit wees om Hom te “sien” met ons verheerlikte liggame? Om dit te probeer verduidelik is soos om vir ’n blinde persoon die sonsopkoms te probeer verduidelik. Wat dit nog erger maak is dat jy self ook nog blind is!  Ons taal is gebrekkig en aards. Daarom word daar so min oor die lewe hierna geskryf, omdat ons net nie sou verstaan nie. Ons verstand is net te klein om die heerlike dinge wat God vir ons voorberei het te verstaan. 1Korintiers 2:9  maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. Daar is dus geen manier dat ons ooit ’n verstaan sal hê van die vreugde wat ons eendag sal ervaar nie. As die wandeling vir jou hier heerlik is, kan jy dink wat dit sal wees in ons volmaakte toestand. Wanneer jy dit ten volle sal kan ervaar en geniet met ’n liggaam wat daarvoor gemaak sal wees met geen tekortkominge nie.

 

Slot

Die Here gee vir ons in hierdie wêreld soms ‘n blik op wat op ons wag. ‘n Sonsopkoms, ’n melodie, ’n reënboog, die geboorte van ’n baba, die vervulling van ’n liefdesband – al hierdie dinge wat ons hartsnare roer, is voorsmake van wat wag. Die beste is egter Jesus Christus en ’n Ewigheid saam met Hom – die outeur van die Lewe.