Vraag 56 My beker loop oor!

Wat glo jy van die vergewing van die sondes?

Antwoord:. Dat God, op grond van die voldoening van Christus, aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry nooit meer wil dink nie. Uit genade wil Hy aan my die geregtigheid van Christus skenk sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie.

 

Inleiding

Skuld. Net die aanhoor van die woord laat mens negatief voel. Dis asof dit op jou bors kom lê sodat jy nie kan asem kry nie. Dit is soos ’n swart gat waarin alle vreugde verdwyn. Jy kan amper hoor hoe iemand sug as jy die woord sê – skuld. Die meeste mense dink egter dadelik aan skuld in terme van geld en kan nie wag vir die dag waarop hul vry sal wees van die boeie van  maandelikse paaiemente nie. Daar is egter sommige, wie se oë oopgemaak is vir die Heiligheid van God, wat elke dag gebuk gaan onder die las van ‘n ander tipe skuld – sondeskuld. Alhoewel dit sekerlik een van die eerste stappe op die pad van verlossing is, dat ons sal besef hoe skuldig ons voor God staan, is dit noodsaaklik dat elke gelowige besef dat hulle van hierdie skuld bevry is. Daarsonder sal daar geen vreugde en geen liefdesverhouding tussen hulle en God kan wees nie.

 

Versoening

Ons almal het al in ons lewe iemand teleurgestel of seergemaak. Ons weet hoe dit voel om iemand in die oë te kyk en te weet jy was die verkeerde een.  Soms sal mens so iemand met alle mag en krag probeer vermy, want die skuldgevoelens is net te groot. Jy is skaam of dalk soms skaam-kwaad en jy weet nie hoe die ander persoon jou gaan hanteer nie. Hoe langer hierdie gevoelens onderdruk word of die situasie vermy word, hoe erger word dit. Wat as hierdie persoon God is. Jy kan nie jou hart vir Hom wegsteek of vir Hom wegkruip nie. Jy kan nie by jou huis bly en die konfrontasie probeer vermy nie. Jy wil met Hom praat, maar kan nie, want Hy weet wat in jou hart aangaan. Hy weet van alles wat jy gedoen het en nog in die toekoms gaan doen. Skuld verlam jou en maak enige verhouding dood.  Maar God is die een wat versoen.

Versoening is een van daardie wonderlike woorde in die Skrif. Om herstel te word. Reggemaak te word. My verhouding met God word volkome herstel en daar is ’n intieme verhouding tussen die gelowige en God a.g.v. die versoening wat vir die gelowige bewerk is op Golgota. 1Johannes 2:2  En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. Hier is dit tog belangrik, a.g.v. so baie misverstande, dat ons “hele wêreld” verduidelik. Elke gelowige wat die Skrif lees sal sekerlik verstaan dat versoening alleenlik vir die gelowige is. Geen ongelowige word versoen met God nie, anders sou dit veronderstel dat niemand in die hel sal wees nie. As die Skrif praat van die wêreld, probeer die skrywer vir ons illustreer dat dit nie net om Jode gaan nie, maar ook om heidinne. Die Jode het altyd gedink dat dit net hulle is wat in ’n verhouding met God kan staan. Tog was dit nie ’n nuwe idee wat ontstaan het in die Nuwe Testament dat mense uit alle volke na God sal stroom nie. Alreeds aan Abraham belowe God dat in sy saad alle nasies geseën sal word. Hieroor profeteer die profete ook. Kyk na hierdie twee gedeeltes in Jesaja. Jesaja 2:3  En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem. Jesaja 11:10  En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees. Die wortel van Isai se nakomeling is Dawid, waaruit die Christus is. “Die hele wêreld” is dus die vervulling dat Christus mense uit alle nasies sou verlos en inbring in ’n verhouding met die Vader. Hiervan getuig Paulus ook as Hy vertel dat daar in die Kerk nie meer … Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Kolossense 3:11.

Reiniging

Geen van ons sondes van die verlede, hede of toekoms sal teen die gelowige staan by die wederkoms van Christus nie. 1 Johannes 1:7  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Ek is vry en God dink nooit weer aan my sonde nie. In Hebreërs 8 van vers 10-12 haal die Hebreërs skrywer ’n gedeelte aan in Jeremia 31:33-34. Jesaja profeteer oor ’n nuwe verbond wat soveel beter sal wees as die ou verbond, ’n tydperk waar die wette op mense se harte geskrywe sal wees en ’n tyd waarin Hy hierdie mense se God sal wees en waarin hulle Sy volk sal wees. Dan volg een van die wonderlikste beloftes: want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Jeremia31:34 (aangehaal in Hebreërs 31:34). “Aan hulle sondes nooit weer dink nie”. God se kinders is waarlik vry en in die kruisdood van Sy Seun is daar volkome versoening, sodat as Hy na ons kyk dit is asof Hy na sy eie Seun kyk. Dus is daar geen meer vrees of angstigheid nie –  die versoening is volkome. Jy is gereinig deur die bloed van Christus – jy is skoon.

 

Geregtigheid

As jy dink dit is waar dit ophou het ek nuus vir jou. Nie net ontvang die gelowige volkome versoening nie, maar Christus se geregtigheid word aan ons oorgedra. Dit beteken dat die lewe wat Christus gelei het terwyl Hy op aarde was en geen sonde gedoen het nie, aan my geskenk word. Nie net het Christus gekom om aan die kruis te sterf nie, maar ook om die lewe te lewe wat ons nie kon leef nie. Selfs as gelowige lei ek nie die volmaakte lewe vry van sonde nie. Paulus vertel van hierdie stryd in Romeine 7:21  Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Daarom sal hierdie stryd aangaan totdat Christus ons kom haal, maar ons weet ons sal nooit op aarde vrykom van die sonde nie. Hoe wonderlik is dit dan dat ek, op grond van God se genade, Christus se sondelose lewe as geskenk ontvang! Kyk hoe mooi word dit besing in die Ou testament. Psalm 103:2-4  Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede.

 

Die gelowige sal dus nooit onder die oordeel van God staan nie. Johannes 3:18  Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie. Nie net kom ons nie in die oordeel nie, maar ons is seker dat ons in Hom die ewige lewe as ’n sekerheid sal ontvang. Johannes 5:24  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.

 

Slot

Ons kan nou saam met die Psalmdigter God prys sê: Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees. Psalm 103:10-11

Leef  nou voluit vir Christus as vrygekoopte, skoongewaste kind van God.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s