Vraag 106. Vlug vir Versoeking!

Vraag 106: Waarvoor bid ons met die 6de versoek?

Antwoord:  In die 6de versoek (“en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose”), bid ons dat God enige versoekings om ons te laat sondig van ons sal weg hou, of dat Hy ons sal help om die versoeking te weerstaan indien ons wel versoek word.

Inleiding

Daar is ’n  oorlog – ’n oorlog nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lug. Hierdie versoek maak dit duidelik dat hierdie oorlog nie een is waar die mens op die aanval is nie, maar waar die mens homself teen die aanslae van die duiwel verdedig.  Daar is in ons tyd ’n sekere denkrigting wat mense wil laat glo dat hulle mag het oor die duiwel. Die Satan word links en regs gebind en die Bose word gebied om sekere gebiede te verlaat. Hierdie gebed bevestig egter dat ons geen beheer het oor die Bose nie, maar dat God beheer oor hom het. Hierdie oorlog is alreeds gewen deur Christus aan die kruis en met hierdie wete kan die gelowige bid vir beskerming.

Ons is te swak

Die gelowige is ten alle tye bewus van sy eie swakheid. Ons is nie mense wat selfversekerd is oor wat ons kan doen of oorkom nie. Daarom is die gelowige nie iemand wat speel met die sonde of kyk hoe naby hy/sy aan die sonde kan kom nie. Die Bybel waarsku so ’n persoon dat jy moet oppas om te dink jy is sterk, want dan is die val naby. 1 Korintiërs 10:12  Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Gelowiges wat voel hulle moet in pornografie winkels inloop om die Satan daar te bind, wees gewaarsku dat dit nie God se opdrag vir ons is nie. Bly weg van sulke plekke af! Om  dit beter te illustreer kan ons na twee figure in die Bybel gaan kyk, nl. Simson en Josef.

Simson, die sterk man, wat gedink het hy kan alles en almal oorwin. Die sonde begin eers klein – ’n mooi meisie, ‘n “wit” leuentjie hier en daar en op die ou einde loop hy blind in sirkels soos ’n donkie. Die val van die hoogmoedige is geleidelik, maar seker.

Josef is egter vir ons ’n voorbeeld van hoe ’n gelowige moet optree wanneer hy/sy in versoeking kom. Potifar se vrou het baie van Josef gehou en het probeer om hom alleen te kry. Die oomblik wat sy dit regkry probeer sy hom verlei  en Genesis vertel ons: Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê: Kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Genesis 39:12. Josef hardloop! Die weghardloop van sonde is die aksie wat die gelowige ten alle tye moet neem. Sonde wil my lewe verwoes. God waarsku vir Kain dat “… die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.” Moenie toelaat dat dit oor jou heers en jou soos ’n marionet na sy pype laat dans nie. Die oomblik as ek in plekke of omstandighede is, waar ek as gelowige nie behoort te wees nie, beweeg ek in die nabyheid van die leeu, die Satan, wat my wil verskeur. 1 Petrus 5:8 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Moenie vir een oomblik dink jy kan die leeu se stert trek en dink jy gaan sonder wonde wegstap nie. Dink maar weer aan Simson se verhaal.

Sommige mense, wat hulself gelowiges noem, is baie keer kwaad vir God, dat Hy toegelaat het dat sonde hulle seermaak. Dit is egter baie belangrik om te onthou dat God nooit die een is wat die versoeking na jou toe bring nie. Jakobus 1:13  Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. Meestal is jyself die een wat daarvoor gaan soek het. Steek jou hand in eie boesem en erken dat dit jy was wat in die leeu se hok gaan speel het.

Ledigheid

Dawid is vir ons ’n voorbeeld van iemand wat op ’n plek is waar hy nie behoort te wees nie. Die verhaal van Dawid se sonde met Batseba begin met: En ná verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleër, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. 2 Samuel 11:1. Dawid se werk was om oorlog te maak, maar hy besluit om niks te doen nie en net by die huis te bly. Een van die grootste foute wat enige man of vrou kan maak is om ledig te wees. Die Bybelse opdrag aan die man en vrou in Genesis,  nl. werk in die sweet van ons aangesig en om kinders in die wêreld te bring en te versorg, is tot beskerming van elke individu. Die uitdrukking “ledigheid is die duiwel se oorkussing’’ is waar.

Die tweede fout wat Dawid maak is: En teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af ‘n vrou wat besig was om ‘n bad te neem; en die vrou was baie mooi van aansien.” 2 Samuel 11:2. Jy kan sien dat Dawid verveeld is, want teen die aand staan hy op van sy bed. Wat soek hy daardie tyd in die bed? Hy gaan stap op die dak op dieselfde tyd as wat die vroue gewoonlik gaan bad! Verkeerde plek en tyd. Hoe maklik kon Dawid nie vir God die skuld gegee het nie: “Here hoekom moes sy nou juis daardie tyd gaan bad het. Hoekom het U nie gekeer dat ek haar sien nie?” Dawid gaan oop oë na die slagpale. Waar jy uithang, waarna jy kyk, wat jy lees, hoe jy aantrek wie jou vriende is en waarmee jy jouself besig hou is alles dinge wat jou in die versoeking bring. Moenie arrogant wees en dink jy kan die seks toneel in die fliek “hanteer” nie, of jou vriend of vriendin wat jou aanmoedig om die verkeerde te doen nie. Hardloop en raak besig met die dinge van die Here.

 

Stry teen sonde

Die gelowige word opgeroep om te stry teen sonde. Hebreërs 12:4  Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Hierdie stryd voer ons nie op ons eie nie, maar in die krag van die Here.

As gelowiges kan ons vir die Here vra om ons te help in versoekinge. Psalm 105:4  Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.” Ek soek sy aangesig die hele dag, wetende dat my krag daarin lê. Iemand wat wandel met die konstante bewustheid dat hy/sy in die Here se teenwoordigheid wandel, sal nie val vir die aanloklikhede van sonde nie. Die gelowige kan altyd vashou daaraan dat God hom/haar die krag sal gee om staande te bly in elke versoeking. Ek kan myself ook daaraan herinner dat daar al baie gelowiges voor my deur dieselfde gegaan het en staande gebly het. 1Korintiërs 10:13  Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike(ἀνθρώπινος) nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Die Griekse woord kan vertaal word as eie aan die mens, dit wat ’n mens sal ondervind. In elke versoeking belowe die Here my dat Hy vir my uitkoms sal gee sodat ek dit sal kan dra. In elke versoeking kan ek maar net kyk – daar sal ’n wye deur wees waardeur ek kan ontsnap, ’n deur wat oopgemaak is deur Onse Vader. As ek dus hierdie deel van die Onse Vader bid bely en glo ek dat Hy my sal verlos van die strik van die duiwel.

Wapenrusting

In Efesiërs roep Paulus die gemeente op om die wapenrusting op te neem in ons stryd teen die bose. Die gedeelte begin deur ons in te lig waarin ons krag lê. Efesiërs 6:10  Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Die hele wapenrusting het te make met wat ons glo en hoe ons leef en ons getuienis in die wêreld. Jou groei in die Woord en hoe jy dit in geloof jou eie maak, jou leefwyse van geregtigheid, of anders gestel, jou lewe in gehoorsaamheid aan God se Woord en dan ten laaste, jou uitgaan in die wêreld om ’n getuie te wees vir Christus,  sal jou bewaar teen enige aanval. As jy nie glo wat God se Woord sê nie en nie doen wat Sy Woord vra nie en nie openlik Sy Woord verklaar in ’n goddelose wêreld nie, stel jy jouself bloot vir die aanval van die Satan. Die Wapenrusting is ’n  gordel van waarheid, ’n borswapen van geregtigheid, skoene om die evangelie te verkondig, ’n skild van geloof, ’n helm van verlossing en ’n swaard van die Woord. Dit alles word saamgebind in ‘n kleed van gebed en smeking tot Onse Vader wat alreeds die oorwinning behaal het.

Slot

  1. Erken dat jy swak is en God nodig het
  2. Trek die wapenrusting aan – hou jou Bybelstudie elke oggend.
  3. Bly konstruktief besig
  4. Hardloop weg vir die sonde
  5. Bid vir uitkoms.

Dit alles kan ons doen met die vaste wete dat die Vader wat die goeie werk in ons begin het, ons sal vashou en sal beskerm tot die dag waarop Christus ons weer kom haal.

Advertisements