Vraag 102. Dit is nie my tuiste!

Vraag 102. Waarvoor bid ons in die tweede versoek? In die tweede versoek (wat, Laat U koninkryk kom, is) bid ons dat Satan se koninkryk verwoes mag word, dat die koninkryk van genade uitgebrei mag word en ander en onsself ingebring en bewaar mag word daarin; en dat Christus se koms en die koninkryk van…

Vraag 101 Heilig, Heilig, Heilig

Waarvoor bid ons in die eerste versoek? In die eerste versoek (Laat U Naam geheilig word) bid ons dat God ons en ander in staat sal stel om Hom te verheerlik in alles waarin Hy homself openbaar; en dat Hy alles sal oorheers vir Sy eie glorie. Inleiding Die Woord heilig in die Hebreeus (Ou…

Vraag 100. Ek het ‘n wonderlike Vader!

Vraag 100. Wat leer die eerste gedeelte van die Onse Vader ons? Die eerste gedeelte van die Onse Vader (wat is, Onse Vader wat in die Hemel is, ) leer ons eerstens om nader aan God te kom met ’n  heilige ontsag en met vertroue, soos kinders na hul vader wat gewillig en in staat…

Vraag 98-99.Net U begeertes!

Vraag 98: Wat is gebed? Gebed is om ons verlange en behoeftes met God te deel, in ooreenstemming met Sy wil, in die naam van Christus, saam met die belydenis van ons sonde en dankbare erkenning vir Sy genade en goedheid. Vraag 99: Watter reël het God gegee vir die manier waarop ons bid? Die…

Vraag 96-97 Die Heilige Nagmaal

Vraag 96: Wat is die Nagmaal? Die nagmaal is ’n sakrament waarin, deur die gee- en neem van brood en wyn volgens die instelling deur Christus, Sy dood geproklameer word. Die wat dit in erns aanneem is deur geloof (en nie deur die mond op ’n fisiese manier nie) deelgenote aan Sy liggaam en bloed,…

Vraag 95-96 Wie mag gedoop word?

Vraag 94-95: Wat is die doop en aan wie moet dit bedien word? Antwoord: Die doop is die sakrament van toelating tot die kerk op aarde, waarmee die was met water in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, die identifisering met Christus,  die aandeel in die voordele van die verbond van genade…

Vraag 91-93 Dit versterk my geloof.

Vraag 91-93. Hoe word die sakramente effektiewe instrumente tot verlossing? Wat is ‘n sakrament? Wat is die sakramente van die Nuwe Testament? Antwoord: Die sakramente word effektiewe instrumente tot verlossing nie omdat hulle enige mag op sigself het of die persoon wat dit bedien sekere magte het nie, maar deur die seën van Jesus Christus…

Vraag 90 Lees jou Bybel bid elke dag!

Vraag 90: Hoe moet die Woord van God gelees word, sodat dit effektief kan word tot redding? Antwoord: Ons moet die Woord van God bestudeer met ywer, voorbereiding en gebed, ons moet dit ontvang in geloof en liefde, dit vaslê in ons harte en uitleef in ons lewens, sodat dit effektief kan word tot redding….

Vraag 88-89 Die Woord alleen!

Vraag 88:  Wat is die uiterlike en gewone maniere waardeur  Christus vir ons die voordele van verlossing gee? Antw: Die uiterlike en gewone maniere waardeur Christus vir ons die voordele van ons redding gee, is veral die Woord, die sakramente en gebed. Hierdie dinge word effektief gemaak in die verlossing van die uitverkorenes  Vraag 89:…