Vraag 34 Is Hy jou Here?

Waarom noem jy Hom, ons Here? Antwoord: Omdat Hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. Inleiding In 1 Korintiërs 12:3 lees ons die volgende: “Daarom maak ek julle…

Sondag 13. ‘n Seun en dogter van die Vader

Vraag 33: Waarom word Christus die eniggebore Seun van God genoem terwyl ons tog ook kinders van God is? Antwoord: Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is, terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is . Inleiding Partykeer is dit goed om eers te gesels oor terminologie. Wat…

Vraag 32 Koning, priester en profeet

Waarom word jy ‘n Christen genoem? Antwoord: Omdat ek deur die geloof ‘n lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het sodat ek sy Naam kan bely, myself as ‘n lewende dankoffer aan Hom kan toewy  en in hierdie lewe met ‘n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry…

Sondag 12 Jesus, alles wat ons nodig het!

Vraag 31: Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, genoem? Antwoord: Omdat Hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste Profeet en Leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het; tot ons enigste Hoëpriester,…

Sondag 11. Net een Verlosser.

Vraag 29: Waarom word die Seun van God genoem: Jesus, wat Verlosser beteken?  Antwoord: Omdat Hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te kry is nie Vraag 30: Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulleself of iewers anders soek, ook…

Sondag 10. God se voorsienigheid!

Vraag 27: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Antwoord: Die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur Hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom…

Sondag 9. My Vader, die Skepper.

Vraag 26: Wat glo jy as jy sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde? Antwoord: Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het en deur sy ewige raad…

Sondag 8 Vader, Seun en Heilige Gees

Vraag 24: Hoe word hierdie artikels ingedeel? Antwoord: In drie dele: die eerste handel oor God die Vader en ons skepping; die tweede oor God die Seun en ons verlossing; die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. Vraag 25: Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike Wese is, waarom praat jy…

Sondag 7: Glo jy werklik?

Vraag 20: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Nee; maar slegs die wat deur ‘n ware geloof in Hom ingelyf word en al sy weldade aanneem. Vraag 21: Wat is ‘n ware geloof?  ‘n Ware geloof is nie alleen ‘n vasstaande kennis waardeur ek alles…