Vraag 1 Heidelbergse Kategismus

Sondag 1 Vraag 1: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe (a) nie aan myself (b) nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort (c). Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal (d)…

Vraag 107 Prys Hom!

Vraag 107: Wat leer die afsluiting van die Onse Vader ons? Antwoord:  Die afsluiting van die Onse Vader wat lui: “Want aan U behoort die Koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen” leer ons om ons bemoediging in gebed van God alleen te ontvang en om in ons gebede Hom te…

Vraag 106. Vlug vir Versoeking!

Vraag 106: Waarvoor bid ons met die 6de versoek? Antwoord:  In die 6de versoek (“en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose”), bid ons dat God enige versoekings om ons te laat sondig van ons sal weg hou, of dat Hy ons sal help om die versoeking te weerstaan indien…

Vraag 105. Vergewe!

Vraag 105: Waarvoor bid ons in die 5 de versoek? Antwoord: In die 5de versoek (“Vergewe ons ons sonde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe”), bid ons dat God, om Christus ontwil, ons vryelik sal vergewe van al ons sondes en ons word aangemoedig om dit te vra, omdat ons deur God se genade,…

Vraag 104. Oorvloed!?

Vraag 104: Waarvoor bid ons in die vierde versoek?  In die vierde versoek (“Gee ons vandag ons daaglikse brood”), bid ons dat ons deur God as vrye gawe genoegsame deel mag ontvang van die goeie dinge in hierdie lewe en dat ons sy seën daarmee saam mag geniet. Inleiding Die antwoord van die Westminster belydenis…

Vraag 103. Wat is Sy Wil?

Vraag 103: Waarvoor bid ons in die derde versoek? Antwoord: Met die derde versoek (“Laat U wil geskied op die aarde, net soos in die hemel”) bid ons dat God, deur Sy genade, ons die krag sal gee en gewillig sal maak om Sy wil te ken, te gehoorsaam en dat ek myself daaraan sal…

Vraag 102. Dit is nie my tuiste!

Vraag 102. Waarvoor bid ons in die tweede versoek? In die tweede versoek (wat, Laat U koninkryk kom, is) bid ons dat Satan se koninkryk verwoes mag word, dat die koninkryk van genade uitgebrei mag word en ander en onsself ingebring en bewaar mag word daarin; en dat Christus se koms en die koninkryk van…

Vraag 101 Heilig, Heilig, Heilig

Waarvoor bid ons in die eerste versoek? In die eerste versoek (Laat U Naam geheilig word) bid ons dat God ons en ander in staat sal stel om Hom te verheerlik in alles waarin Hy homself openbaar; en dat Hy alles sal oorheers vir Sy eie glorie. Inleiding Die Woord heilig in die Hebreeus (Ou…

Vraag 100. Ek het ‘n wonderlike Vader!

Vraag 100. Wat leer die eerste gedeelte van die Onse Vader ons? Die eerste gedeelte van die Onse Vader (wat is, Onse Vader wat in die Hemel is, ) leer ons eerstens om nader aan God te kom met ’n  heilige ontsag en met vertroue, soos kinders na hul vader wat gewillig en in staat…

Vraag 98-99.Net U begeertes!

Vraag 98: Wat is gebed? Gebed is om ons verlange en behoeftes met God te deel, in ooreenstemming met Sy wil, in die naam van Christus, saam met die belydenis van ons sonde en dankbare erkenning vir Sy genade en goedheid. Vraag 99: Watter reël het God gegee vir die manier waarop ons bid? Die…