Sondag 44 Wat begeer jy?

Vraag 113: Wat eis die tiende gebod van ons? Antwoord: Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en ‘n begeerte tot alle geregtigheid hê. Inleiding Die tiende gebod sê dat jy nie mag begeer…

Sondag 43 Byt jou tong!

Vraag 112: Wat eis die negende gebod? Antwoord: Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie ‘n kwaadsteker of lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel se eie werke vermy as ek nie die sware toorn van…

Sondag 42 Is jy ‘n dief?

Vraag 110: Wat verbied God in die agste gebod? Antwoord: God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar Hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of ‘n skyn…

Sondag 41 ‘n Lewe van Heiligheid?

Vraag 108: Wat leer die sewende gebod ons? Antwoord: Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoë lewe sowel binne as buite die huwelik. Vraag 109: Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie? Antwoord: Omdat beide, ons…

Sondag 40 Is jy ‘n moordenaar?

Vraag 105: Wat eis God in die sesde gebod? Antwoord: Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook…

Sondag 39 Gehoorsaam alle gesag!?

Vraag 104: Wat eis God in die vyfde gebod? Antwoord: Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur…

Sondag 38. Wat is so wonderlik aan Sondag?

Vraag 103: Wat gebied God in die vierde gebod? Antwoord: God wil ten eerste dat die Woordbediening en die godsdiensonderrig in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die Woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep…

Sondag 36 Misbruik jy Sy Naam?

Vraag 99: Wat eis die derde gebod? Antwoord: Ons mag die Naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur ‘n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie. Kortom, ons mag…

Sondag 35 Waar is jou vertroue?

Vraag 96: Wat eis God in die tweede gebod? Antwoord: Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie. Vraag 97: Mag ons dan glad nie beelde maak nie? Antwoord: God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld…

Sondag 34. Wie is hierdie God?

Vraag 94: Wat gebied God in die eerste gebod? Antwoord: Ek moet ter wille van my siele heil en saligheid alle afgodery, towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels vermy en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, Hom alleen vertrou, my slegs aan Hom met alle nederigheid en…