Sondag 27 Jy moet onthou!

Vraag 72: Is die uitwendige, waterbad self dan die afwassing van die sonde? Antwoord: Nee, want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes. Vraag 73: Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? Antwoord: God sê…

Vraag 70: Die doop as teken van wassing.

Vraag 70: Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees? Antwoord: Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het. Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe…

Sondag 26 Wat beteken die doop?

Vraag 69: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom? Antwoord: So: Christus het die uitwendige waterbad ingestel. Daarby het Hy beloof dat ek net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel,…

Vraag 65. Preek vir dooies?

Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so ‘n geloof dan vandaan? Antwoord: Die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die heilige evangelie en versterk dit deur die gebruik van die sakramente. Inleiding Daar is baie dinge wat ’n mens kan…

Vraag 64: ‘n Appelboom met perskes?

Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie? Antwoord: Nee, want dit is onmoontlik dat ‘n mens wat deur ‘n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Inleiding In die vorige inskrywing het ons dit duidelik gemaak dat dit nie jou goeie dade is wat jou regverdig…

Sondag 24 Al my goeie dade!

Vraag 62: Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of ‘n deel daarvan wees nie? Antwoord: Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem en omdat ook ons beste werke in hierdie…

Sondag 23 Wat het ek gedoen om dit te verdien?

Vraag 59: Maar wat baat dit jou nou dat jy dit alles glo? Antwoord: Dat ek in Christus voor God geregverdig en ‘n erfgenaam van die ewige lewe is. Vraag 60: Hoe is jy regverdig voor God? Antwoord: Slegs deur ‘n ware geloof in Jesus Christus; sodat al kla my gewete my aan dat ek…

Vraag 58: Hoe gaan dit in die Hemel wees?

Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Antwoord: Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit – ‘n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het…

Sondag 22 ‘n Lewe wat nooit eindig nie?!

Vraag 57: Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Antwoord: Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus…

Vraag 56 My beker loop oor!

Wat glo jy van die vergewing van die sondes? Antwoord:. Dat God, op grond van die voldoening van Christus, aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry nooit meer wil dink nie. Uit genade wil Hy aan my die geregtigheid van Christus skenk sodat ek nooit in…