Sondag 4. Barmhartig of Regverdig?

Vraag 9: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Antwoord: Nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die…

Sondag 3 Wie se skuld is dit?

Vraag 6: Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Antwoord: Nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken: in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy Skepper reg kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam Hom in die ewige saligheid kon lewe om Hom…

Vraag 3-5 Kan ek die wet hou?

Vraag 3: Waaruit ken jy jou ellende? Antwoord: Uit die wet van God. Vraag 4: Wat eis die wet van God van ons? Antwoord: Dit leer Christus ons samevattend in Matteus 22:37-40: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is…

Sondag 1 Troos want jy verstaan…

Vraag 2: Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Antwoord: Drie dinge: Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is; ten tweede; hoe ek van al my sonde en ellende verlos word en ten derde hoe ek God vir so ‘n verlossing dankbaar moet wees. Inleiding:…

Vraag 1 Heidelbergse Kategismus

Sondag 1 Vraag 1: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe (a) nie aan myself (b) nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort (c). Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal (d)…

Vraag 107 Prys Hom!

Vraag 107: Wat leer die afsluiting van die Onse Vader ons? Antwoord:  Die afsluiting van die Onse Vader wat lui: “Want aan U behoort die Koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen” leer ons om ons bemoediging in gebed van God alleen te ontvang en om in ons gebede Hom te…

Vraag 106. Vlug vir Versoeking!

Vraag 106: Waarvoor bid ons met die 6de versoek? Antwoord:  In die 6de versoek (“en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose”), bid ons dat God enige versoekings om ons te laat sondig van ons sal weg hou, of dat Hy ons sal help om die versoeking te weerstaan indien…

Vraag 105. Vergewe!

Vraag 105: Waarvoor bid ons in die 5 de versoek? Antwoord: In die 5de versoek (“Vergewe ons ons sonde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe”), bid ons dat God, om Christus ontwil, ons vryelik sal vergewe van al ons sondes en ons word aangemoedig om dit te vra, omdat ons deur God se genade,…

Vraag 104. Oorvloed!?

Vraag 104: Waarvoor bid ons in die vierde versoek?  In die vierde versoek (“Gee ons vandag ons daaglikse brood”), bid ons dat ons deur God as vrye gawe genoegsame deel mag ontvang van die goeie dinge in hierdie lewe en dat ons sy seën daarmee saam mag geniet. Inleiding Die antwoord van die Westminster belydenis…